مرکز خرید

مرکز خرید برج گردشگری گرگان در طبقه منفی یک برج شامل 8 فروشگاه فعال در زمینـه های صنایع دستی، چرم دوزی، آتلیه عکاسی محلی و ... می باشد. مرکز خرید برج گردشگری گرگان مجهز به مینی پارک برای راحت خرید کردن خانواده ها، محل استراحت، سرویس بهداشتی، بوفه، سیستمهای سـرمایشی و گـرمایشی و پارکینگ اختصـاصی و حراست شبانه روزی برای امنیت مسافران و گردشگران می باشد.