بام برج

bomeborj

بام برج گرگان با ارتفاع 65 متر از سطح زمین واقف بر منطقه گرگان با مناظر کوه جنگل می باشد. ورودی بـام از طبقـه دوم و دارای ظـرفیت 70 نفر برای سرو کافی شاپ آماده پذیرایی از شهروندان عزیز ومسافران گرامی می باشد.