رستوران

restaurant1

رستوران گـردان برج گردشگری گرگان در ارتفاع 57 متری در طبقه دوم برج با ظرفیت 170 نفر با فضایی دلنشین بر زیبـایی این برج افزدوده است. این رستوران از یک فضای متحرک و گردان تشکیل شده است. که یک دور در سعت گـردش می نمـاید و دیـد 360 درجه را برای میهمانـان رستـوران فـراهم می نماید . غـذاها در رستـوران مـرکزی مجمـوعه که در طبقه یک بـرج قرار گـرفته طبخ و به وسیـله آسـانسور های مخصـوصا به رستـوران منتقل و با استفـاده از امکانـات سرد و نگهـداری پیشـرفته رستـوران گـردان در اختیـار میهمانـان قـرار می گیـرد. منـوی غذای رستوران شـامل غذاهای ایرانی، فـرنگی به همـراه انـواع سـالاد، نـوشیـدنی ها و مخلفـات دیـگر است. اجـرای مـوسیقی زنده هر شب بر ددلنشین فضای رستوران می افزاید. امکانات رستوران شامل: آسانسور، نمـای 360 ئرجه گردان، سیستم گرمایشی و سرمایشی پیشرفته، سیستم احتراق حریق، میز اردو و پارکینگ اختصاصی به ظرفیت 200 خودرو می باشد.