کافی‌شاپ

  coffeshop 

درکـافی شاپ بـرج گـرگان انواع نوشیدنی های گرم و سرد، بستنـی ها، دسرها سرویس دهی می شود. تجهیزات کافی شاپ برج ، تخصصی و مدرن بوده که این امر موجب افـزایش سطح کیفی خدمات می باشد ما نیز در تلاش هستیم که با در نظر گرفتن این عوامل بتـوانیم توجه مشتریـان عزیز را را جلب نماییم همچنین اجـرای مـوسیقی زنده در کافی شاپ برج از دیگر بـرنامه های ایـن مجموعه می باشد.